• Trường THPT Vĩnh Viễn khai giảng năm học 2015 - 2016
  • Lễ khai giảng năm học 2015 - 2016
  • Trại xuân Bính thân 2016
  • Thầy Phạm Hồng Danh Phát biểu Lễ khai giảng
  • Trường THPT Vĩnh Viễn khai giảng năm học 2015 - 2016
Mục Học sinh chưa cập nhật nội dung
10 mẩu chuyện ngắn hayMột người thợ mộc chặt một thân cây, làm thành ba chiếc thùng. Một thùng đựng phân, gọi là thùng phân, mọi người đều xa lánh. Một thùng đựng nước, gọi là thùng nước, mọi người đều dùng. Một thùng đựng rượu, gọi là thùng rượu, mọi người đều thưởng thức! Thùng là như nhau, bởi vì đựng đồ khác nhau mà vận mệnh thành khác nhau...