Chính sách tinh giản chương trình giáo dục phổ thông

16 /102017

Chính sách tinh giản chương trình giáo dục phổ thông

Tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ vừa ký văn bản với một số yêu cầu cho chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

Theo đó, sẽ tiếp tục tinh giản những nội dung không thiết thực, tăng sự chủ động cho nhà trường, tích cực đưa thêm cách kiểm tra đánh giá bám sát định hướng “phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh”.

Tháng 9/2011, Bộ GD-ĐT đã có hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông theo hướng tinh giản để dạy và học phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của nhà trường.

Đến nay, với văn bản số 4612, xác định mục tiêu “tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học”, Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai một số công việc sau:

Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường hiệu quả

Bộ GD-ĐT yêu cầu tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong SGK hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài SGK.

Căn cứ vào chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, lựa chọn các chủ đề, rà soát nội dung các bài học trong SGK hiện hành tương ứng với chủ đề đó để sắp xếp lại thành một số bài học tích hợp của từng môn học hoặc liên môn; từ đó, xây dựng kế hoạch giáo dục cho từng môn học, hoạt động giáo dục theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường.

Tổ chức dạy học: Dành nhiều thời gian cho học sinh

Một nội dung khác được nhấn mạnh là tang cường phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả trên lớp và ngoài lớp học.

Chú trọng rèn cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu SGK để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

Kiểm tra, đánh giá: Nhiều hình thức bổ sung cho điểm số

Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá là một yêu cầu quan trọng tiếp tục được nhắc lại, như việc thực hiện các thông tư 30 (cũ), thông tư 22 ở bậc Tiểu học, thông tư số 58 đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT; thông tư số 26 đánh giá, xếp loại học sinh theo học chương trình GDTX.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Vĩnh Viễn luôn là nơi học tập tốt nhất dành cho các bạn