ĐIỂM CHUẨN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP ĐẦU VIỆT NAM

06 /082018

ĐIỂM CHUẨN CỦA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TOP ĐẦU VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM TPHCM

DH Cong nghiep Thuc pham TP.HCM cong bo diem chuan 2018 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM

DH Giao thong Van tai TP.HCM cong bo diem chuan 2018 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN TPHCM

Diem chuan DH Kinh te Quoc dan cao nhat la 24,35 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI

Diem chuan 2018 cua DH Bach khoa Ha Noi cao nhat la 25,35 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Dai hoc Su pham Ky thuat Vinh cong bo diem chuan hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN HÀ NỘI

DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van Ha Noi cong bo diem trung tuyen hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH NHA TRANG

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - TÀI CHÍNH TPHCM

Diem trung tuyen DH Kinh te - Tai chinh TP.HCM tu 16 den 20 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA TPHCM

Diem chuan chinh thuc cua DH Bach khoa TP.HCM hinh anh 1TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM

DH Su pham Ky thuat TP.HCM cong bo diem trung tuyen 2018 hinh anh 1TRƯỜNG ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA Y DƯỢC

TRƯỜNG ĐH THƯƠNG MẠI TPHCM

Diem chuan thap nhat cua DH Thuong mai la 19,5 hinh anh 1

Diem chuan thap nhat cua DH Thuong mai la 19,5 hinh anh 2

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM

Diem chuan 2018 cua DH Cong nghe Thong tin TP.HCM hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TPHCM

Diem chuan DH Nong lam TP.HCM cao nhat 20 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ HÀ NỘI

Diem chuan cao nhat cua DH Ngoai ngu Ha Noi la 33 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TPHCM

Diem chuan DH Kinh te TP.HCM tu 17,5 den 22,8 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH Y HỌC HÀ NỘI

Diem trung tuyen Dai hoc Y Ha Noi cao nhat la 24,75 hinh anh 1TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC VÀ NHÂN VĂN TPHCM

Diem chuan cua DH Khoa hoc Xa hoi va Nhan van TP.HCM hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

DH Cong nghe Ha Noi cong bo diem chuan 2018 hinh anh 1

DH Cong nghe Ha Noi cong bo diem chuan 2018 hinh anh 2

TRƯỜNG ĐH QUỐC TẾ TPHCM

DH Quoc te TP.HCM cong bo diem trung tuyen hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA

Diem chuan 2018 cua DH Van hoa hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC CẦN THƠ

DH Y duoc Can Tho cong bo diem chuan hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH MỞ TPHCM

DH Mo TP.HCM cong bo diem chuan chinh thuc nam 2018 hinh anh 1

TRƯỜNG HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP TPHCM

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM HÀ NỘI

DH Su pham Ha Noi cong bo diem chuan hinh anh 1

DH Su pham Ha Noi cong bo diem chuan hinh anh 2

TRƯỜNG ĐH ĐÀ NẴNG

DH Da Nang cong bo diem chuan cua 9 truong, khoa truc thuoc hinh anh 1DH Da Nang cong bo diem chuan cua 9 truong, khoa truc thuoc hinh anh 2DH Da Nang cong bo diem chuan cua 9 truong, khoa truc thuoc hinh anh 3DH Da Nang cong bo diem chuan cua 9 truong, khoa truc thuoc hinh anh 4DH Da Nang cong bo diem chuan cua 9 truong, khoa truc thuoc hinh anh 5DH Da Nang cong bo diem chuan cua 9 truong, khoa truc thuoc hinh anh 6

TRƯỜNG ĐH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TPHCM

Theo đó, ở phía Bắc, hệ chính quy trong ngành Công an lấy 23,75 điểm đối với nam (tiêu chí phụ là tổng điểm 3 môn đạt 23,75) và 24,4 điểm đối với nữ.

Điểm chuẩn cho khu vực phía Nam là 23,65 điểm đối với nam (tiêu chí phụ: Tổng điểm 03 môn: 20,9; môn Toán 7,4) và 22,95 đối với nữ.

Hệ Dân sự ĐH Phòng cháy Chữa cháy lấy 15 điểm.

TRƯỜNG HV AN NINH NHÂN DÂN

Cụ thể điểm trúng tuyển vào ngành Nghiệp vụ An ninh với nam như sau: Tổ hợp A01: 24,7 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 24,7 điểm. Môn Toán: 9 điểm). Tổ hợp C03: 24.2 điểm (tiêu chí phụ: tổng điệp 3 môn 21,7 điểm). Tổ hợp D01: 24,7 điểm (tiêu chí phụ: tổng điệp 3 môn 24,45 điểm).

Đối với nữ, tổ hợp A01: 25,5 điểm; Tổ hợp C03: 25,8 điểm; Tổ hợp D01: 26,1 điểm.

Điểm chuẩn gửi đào tạo ngoài ngành: 18,45 điểm.

HV An ninh Nhan dan co diem chuan cao nhat la 26,1 hinh anh 1

TRƯỜNG HV CẢNH SÁT

HV Canh sat cong bo diem trung tuyen hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH NGÂN HÀNG TPHCM

DH Ngan hang TP.HCM co diem chuan cao nhat 20,6 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Theo đó, điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ Cảnh sát đối với nam là 23,85 điểm cho tổ hợp A1; 23,9 điểm cho tổ hợp C03 (tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn đạt 21,4 và môn Văn đạt từ 7,25 trở lên); 22,95 điểm cho tổ hợp D01 (tiêu chí phụ tổng điểm 3 môn đạt 22,2).

Đối với nữ, ngành này lấy 24,4 điểm tổ hợp A01; 23,6 điểm tổ hợp C03 và 24,2 điểm tổ hợp D01. 

ĐH Cảnh sát Nhân dân lấy 18,45 điểm cho các chương trình gửi đào tạo ngoài ngành.

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

DH Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuan hinh anh 1

DH Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuan hinh anh 2

DH Cong nghiep Ha Noi cong bo diem chuan hinh anh 3

TRƯỜNG ĐH HUẾ

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 1

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 2

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 3

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 4

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 5'DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 6

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 7'DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 8

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 9

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 10

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 11

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 12

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 13

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 14

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 15

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 16

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 17

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 18

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 19

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 20

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 21

DH Hue cong bo diem chuan 2018 cua 11 truong thanh vien hinh anh 22

TRƯỜNG ĐH SÀI GÒN

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING

Diem chuan cua DH Tai chinh - Marketing hinh anh 1

Diem chuan cua DH Tai chinh - Marketing hinh anh 2

Diem chuan cua DH Tai chinh - Marketing hinh anh 3

TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC HÀ NỘI

Diem chuan cua DH Giao duc va 2 khoa thuoc DH Quoc gia Ha Noi hinh anh 1TRƯỜNG HV TÀI CHÍNH

Hoc vien Tai chinh lay diem chuan 2018 thap nhat la 19,75 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

DH Giao thong Van tai lay diem chuan duoi 20 cho cac nganh hoc hinh anh 1

DH Giao thong Van tai lay diem chuan duoi 20 cho cac nganh hoc hinh anh 2

DH Giao thong Van tai lay diem chuan duoi 20 cho cac nganh hoc hinh anh 3

DH Giao thong Van tai lay diem chuan duoi 20 cho cac nganh hoc hinh anh 4

DH Giao thong Van tai lay diem chuan duoi 20 cho cac nganh hoc hinh anh 5

18 TRƯỜNG QUÂN ĐỘI

 

Diem chuan 2018 cua 18 truong quan doi hinh anh 1

Diem chuan 2018 cua 18 truong quan doi hinh anh 2

Diem chuan 2018 cua 18 truong quan doi hinh anh 3

Diem chuan 2018 cua 18 truong quan doi hinh anh 4

Diem chuan 2018 cua 18 truong quan doi hinh anh 5


TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

DH Y Duoc Thai Nguyen lay diem chuan tu 16,75 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TPHCM

Diem chuan DH Tai Nguyen va Moi truong TP.HCM cao nhat 16 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN 

DH Cong doan co diem chuan tu 15 den 20,5 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC THÁI NGUYÊN

DH Khoa hoc Thai Nguyen lay diem chuan cao nhat la 16 hinh anh 1

DH Khoa hoc Thai Nguyen lay diem chuan cao nhat la 16 hinh anh 2

TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

DH Ky thuat Cong nghiep Thai Nguyen cong bo diem chuan 2018 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH VĂN HÓA TPHCM

DH Van hoa TP.HCM cong bo diem chuan 2018 hinh anh 1

Theo tiêu chí xét tuyển điểm học bạ: 

DH Van hoa TP.HCM cong bo diem chuan 2018 hinh anh 2

TRƯỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG TPHCM

 

Diem chuan DH Ton Duc Thang tu 17-22 hinh anh 1

Diem chuan DH Ton Duc Thang tu 17-22 hinh anh 2CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO TPHCM : 

Diem chuan DH Ton Duc Thang tu 17-22 hinh anh 3

Chương trình học 2 năm đầu tại các cơ sở:

Diem chuan DH Ton Duc Thang tu 17-22 hinh anh 4

 

TRƯỜNG ĐH NGỮ VĂN CẦN THƠ

Su pham Ngu van DH Can Tho lay 22,25 diem hinh anh 1Su pham Ngu van DH Can Tho lay 22,25 diem hinh anh 2Su pham Ngu van DH Can Tho lay 22,25 diem hinh anh 3Su pham Ngu van DH Can Tho lay 22,25 diem hinh anh 3TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TPHCM

Diem chuan chinh thuc DH Kien truc TP.HCM hinh anh 1Diem chuan chinh thuc DH Kien truc TP.HCM hinh anh 2

Diem chuan chinh thuc DH Kien truc TP.HCM hinh anh 2

TRƯỜNG ĐH HOA SEN

TRƯỜNG ĐH LUẬT HÀ NỘI

DH Luat Ha Noi lay diem chuan cao nhat hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

Ngành Giáo dục Mầm non: 18,5;

Ngành Giáo dục tiểu học: 17,5;

Sư phạm Địa lý: 17,5;

Sư phạm Tin: 17,5;

SP Khoa học tự nhiên: 17,5;

Các ngành còn lại: 17,00.

TRƯỜNG ĐH THỦ DẦU MỘT 

Diem chuan DH Thu Dau Mot 14-19,5 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC KHOA Y TPHCM 

 Lê Nguyễn Đức Chính, Phó trưởng Khoa Y cho biết điểm trúng tuyển ngành Y khoa cao nhất 22,1 điểm. Đối với ngành Dược học, điểm chuẩn là 22.

TRƯỜNG ĐH NGOẠI NGỮ TIN HỌC TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN TPHCM

Diem chuan DH Khoa hoc Tu nhien TP.HCM giam manh hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI 

Diem chuan cua DH Duoc Ha Noi la 23,05 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH Y DƯỢC TPHCM

Diem chuan DH Y Duoc TP.HCM cao nhat 24,95 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ LUẬT TPHCM

TRƯỜNG ĐH HỌC VIỆN HÀNG KHÔNG

Diem chuan Hoc vien Hang khong thap nhat 18 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TPHCM

Diem chuan DH Su pham TP.HCM cao nhat 22,55 hinh anh 1

TRƯỜNG HỌC VIỆN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TPHCM

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN TPHCM

Diem chuan DH Tai chinh - Ke toan tu 13-14 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH TPHCM

Điểm chuẩn các ngành của trường dao động 24-26 ở bậc đại học. Điểm chuẩn cao nhất ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh với điểm năng khiếu chưa nhân hệ số từ 7 trở lên và tổng điểm xét tuyển từ 26. 

TRƯỜNG ĐH Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Diem chuan DH Y khoa Pham Ngoc Thach hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH XÂY DỰNG

Diem chuan DH Xay dung cao nhat 19 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH NGUYỄN TẤT THÀNH TPHCM

Diem chuan DH Nguyen Tat Thanh tu 15 den 20 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH MỎ ĐỊA CHẤT TPHCM

DH Mo - Dia chat co diem chuan cao nhat la 16 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH HÙNG VƯƠNG TPHCM

Diem chuan DH Hung Vuong thap nhat la 14 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ - KỸ THUẬT TPHCM

Diem chuan DH Kinh te - Ky thuat Cong nghiep cao nhat 18,5 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH ĐÀ LẠT TPHCM

Diem chuan DH Da Lat 2018 hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH VĂN LANG 

Diem chuan DH Van lang, DH Van hien hinh anh 1

TRƯỜNG ĐH BÌNH DƯƠNG

Diem chuan DH Binh Duong, Quoc te Hong Bang hinh anh 1

Diem chuan DH Binh Duong, Quoc te Hong Bang hinh anh 2

-CÒN TIẾP-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Thông Tin Liên Hệ

Trường Vĩnh Viễn luôn là nơi học tập tốt nhất dành cho các bạn