13/05/2020

GDCD 12 | PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN

Giáo Dục Công Dân lớp 12 - PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN
11/05/2020

GDCD 12 | Pháp luật với quyền bình đẳng của công dân là gì?

Ôn Tập Online Lớp 12 | Pháp luật với quyền bình đẳng của công dân là gì?
05/05/2020

GDCD 12 | Pháp luật và đời sống

Ôn Tập Online Lớp 12 | Những điều cần biết về Pháp luật và đời sống
27/04/2020

GDCD 12 | Biết thêm về Pháp luật với sự phát triển của công dân

Ôn Tập Online Lớp 12 | Biết thêm về Pháp luật với sự phát triển của công dân
17/04/2020

GDCD 12 | Công dân với quyền dân chủ: Quyền bầu cử ứng cử

Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết Công dân với các quyền dân chủ
14/04/2020

GDCD 12 | Làm sao biết Công dân với các quyền dân chủ

Ôn Tập Online Lớp 12 | Làm sao biết Công dân với các quyền dân chủ
06/04/2020

Làm sao để biết công dân với quyền tự do cơ bản

Bài học này giúp các em học sinh hiểu được khái niệm, nội dung, ý nghĩa của các quyền tự do cơ bản của công dân: Quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm cũng như quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Quyền bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín và quyền tự do ngôn luận.