30/03/2020

TOÁN LỚP 9 - GIẢI TOÁN BẰNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH

TOÁN LỚP 9 - GIẢI TOÁN BẰNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH
30/03/2020

TIẾNG ANH LỚP 9 - WORD FORMS

TIẾNG ANH LỚP 9 - WORD FORMS
30/03/2020

TOÁN LỚP 9 - LUYỆN TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP

TOÁN LỚP 9 - LUYỆN TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP
01/03/2020

Tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2020: Cấu trúc, khối lượng kiến thức không thay đổi

Đó là khẳng định của các chuyên viên phụ trách bộ môn toán, ngữ văn và tiếng Anh thuộc Phòng Giáo dục Trung học (Sở GD-ĐT TP.HCM) khi trao đổi với Giáo dục TP.HCM xung quanh nội dung đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm 2020.
27/02/2020

Đề Anh Văn lớp 10 2010 Tp.HCM

Đề thi và lời giải tuyển sinh môn Anh lớp 10 năm 2010 tại Tp.HCM
27/02/2020

Đề Anh Văn lớp 10 2011 Tp.HCM

Đề thi và lời giải tuyển sinh môn Anh lớp 10 năm 2011 tại Tp.HCM
27/02/2020

Đề Anh Văn lớp 10 2012 Tp.HCM

Đề thi và lời giải tuyển sinh môn Anh lớp 10 năm 2012 tại Tp.HCM
27/02/2020

Đề Anh Văn lớp 10 2013 Tp.HCM

Đề thi và lời giải tuyển sinh môn Anh lớp 10 năm 2013 tại Tp.HCM
27/02/2020

Đề Anh Văn lớp 10 2014 Tp.HCM

Đề thi và lời giải tuyển sinh môn Anh lớp 10 năm 2014 tại Tp.HCM
27/02/2020

Đề Anh Văn lớp 10 2015 Tp.HCM

Đề thi và lời giải tuyển sinh môn Anh lớp 10 năm 2016 tại Tp.HCM