23/06/2020

Hóa 12 | ÔN TẬP KIM LOẠI KIỀM

Hóa Học lớp 12 - ÔN TẬP KIM LOẠI KIỀM
23/06/2020

Hóa 12 | HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT

Hóa Học lớp 12 - HƯỚNG DẪN ÔN THI TỐT NGHIỆP THPT
23/06/2020

Hóa 12 | HƯỚNG DẪN ÔN THI TN THPT 2020 ( HÓA HỮU CƠ )

Hóa học Lớp 12 - HƯỚNG DẪN ÔN THI TN THPT 2020 ( HÓA HỮU CƠ )
19/06/2020

HÓA 12 | SỰ ĐIỆN PHÂN ( tiết 2)

HÓA HOC lớp 12 - SỰ ĐIỆN PHÂN ( tiết 2)
16/06/2020

Hóa 12 | Ôn tập Hóa 12 Sự Điện Phân

Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập Hóa 12 Sự Điện Phân
16/06/2020

Hóa 12 | ESTE CHẤT BÉO ( tiết 1)

Hóa Hoc lớp 12 - ESTE CHẤT BÉO ( tiết 1)
16/06/2020

HÓA 12 | ESTE CHẤT BÉO (TIẾT 2 )

HÓA HỌC lớp 12 - ESTE CHẤT BÉO (TIẾT 2 )
16/06/2020

Hóa 12 | Bài toán đồ thị về chất tác dụng với dung dịch kiềm

Ôn Tập Online Lớp 12 | Bài toán đồ thị về chất tác dụng với dung dịch kiềm
11/06/2020

Hóa 12 | Chuyên đề CACBOHIDRAT

Hóa học Lớp 12 - Chuyên đề CACBOHIDRAT
03/06/2020

Hóa 12 | Lý thuyết về kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm và hợp chất

Ôn Tập Online Lớp 12 | Lý thuyết về kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm và hợp chất