Khai Giảng Lớp Luyện Thi Đại Học Quốc Gia 2018 (Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh - Sử - Địa).

13 /082017

Khai Giảng Lớp Luyện Thi Đại Học Quốc Gia 2018 (Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh - Sử - Địa).

Trung tâm luyện thi đại học Vỉnh Viễn thông báo Khai Giảng Lớp Luyện Thi Đại Học Quốc Gia 2018 (Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh - Sử - Địa).

[1.] Ngày 11/09/2017 : tổng khai giảng các lớp LTĐH 2018 (Toán - Lý - Hóa - Sinh - Văn - Anh - Sử - Địa).
[2.] Ngày 24/08/2017 : khai giảng lớp 10 (Toán - Lý - Hóa) tại 481/11 Trường Chinh - Q.Tân Bình.

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trường Vĩnh Viễn luôn là nơi học tập tốt nhất dành cho các bạn