14/05/2020

Lịch Sử 12 | bài tập trắc nghiệm về PHONG TRÀO CM 1930 - 1935

Lịch Sử lớp 12 - bài tập trắc nghiệm về PHONG TRÀO CM 1930 - 1935
14/05/2020

LỊCH SỬ 12 | PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939

LỊCH SỬ lớp 12 - PHONG TRÀO DÂN CHỦ 1936 - 1939
13/05/2020

Sử 12 | BÀI TẬP trắc nghiệm về LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1919 - 1930

LỊCH SỬ lớp 12 - BÀI TẬP trắc nghiệm về LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 1919 - 1930
11/05/2020

Lịch Sử 12 - PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ( 1939 - 1945)

Hướng dẫn ôn tập Lịch Sử 12 - PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC ( 1939 - 1945)
09/05/2020

Lịch sử 12 | Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 (1939 -1945)

Ôn Tập Online Lớp 12 | Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng 8 (1939 -1945)
19/04/2020

Lịch sử 12 | Phong trào dân chủ 1936 - 1945

Ôn tập Lịch Sử 12 với Phong trào dân chủ 1936 - 1945"
10/04/2020

Lịch sử 12 | Lịch sử Việt Nam Phong trào cách mạng 1930-1935

Giai đoạn 1929 – 1933, nền kinh tế nước ta phải gành chịu những hậu quả nặng nề do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Pháp. Đời sống nhân dân vô cùng cực khổ, thực dân Pháp đàn áp hết sức dã man khiến cho tình hình xã hội vô cùng căng thẳng. Trong bối cảnh đó, Đảng đã kịp thời lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng trong cả nước.
06/04/2020

Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU GẮN VỚI TỪNG THỜI KỲ TRONG TIẾN TRÌNH LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000.
20/02/2020

Tài liệu luyện thi đại học môn lịch sử

Những năm gần đây bộ môn Lịch sử áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trong kì thi THPT quốc gia, bên cạnh những câu hỏi cơ bản đa phần kiến thức trong sách giáo khoa Lịch sử Lớp 12 và phần Lớp 11, còn có những câu hỏi đòi hỏi thí sinh phải vận dụng kiến thức khái quát và tư duy lịch sử giữa các sự kiện lịch sử có liên quan phần kiến thức và thực tế phần tư duy kiến thức lịch sử, nhận biết “bản chất” của câu hỏi là mấu chốt để thí sinh tìm ra đáp án trả lời chính xác nhất.