27/05/2020

Hóa 12 | Luyện tập Bài toán CO2, SO2 trong dung dịch kiềm

Ôn Tập Online Lớp 12 | Luyện tập Bài toán CO2, SO2 trong dung dịch kiềm
27/05/2020

HÓA 12 | GIẢI ĐỀ minh họa lần 2 đề thi TN THPT năm 2020 ( phần vận dụng cao)

HÓA lớp 12 - GIẢI ĐỀ minh họa lần 2 đề thi TN THPT năm 2020 ( phần vận dụng cao)
21/05/2020

Hóa 12 | Ôn tập về Sắt và hợp chất

Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập về Sắt và hợp chất
18/05/2020

HÓA 12 | BÀI TẬP về KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM ( TT )

HÓA HỌC Lớp 12 - BÀI TẬP về KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM ( TT )
16/05/2020

Hóa 12 | GIẢI ĐỀ MINH HỌA lần 2 đề thi TỐT NGHIỆP THPT năm 2020

GIẢI ĐỀ MINH HỌA lần 2 đề thi TỐT NGHIỆP THPT năm 2020 - môn HÓA HỌC
16/05/2020

Hóa 12 | Luyện tập bài tập Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm (tiếp theo)

Ôn Tập Online Lớp 12 | Luyện tập bài tập Kim loại kiềm - kiềm thổ - nhôm
09/05/2020

HÓA 12 | LUYỆN TẬP VỀ KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM

HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP VỀ KIM LOẠI KIỀM, KIỀM THỔ, NHÔM
07/05/2020

Hóa 12 | HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA TN THPT 2020 , MÔN HÓA ( PHẦN 3)

Hóa 12 | HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA TN THPT 2020 , MÔN HÓA ( PHẦN 3) - GV TRỊNH QUỐC HÙNG
06/05/2020

Hóa 12 | Giải đề minh họa thi THPT Quốc Gia môn hóa năm 2020

hóa học lớp 12 - HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI TN THPT MÔN HÓA 12 ( PHẦN 2)
02/05/2020

Hóa 12 | Nhôm và hợp chất

Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập Hóa 12 Nhôm và hợp chất
  • 1