29/05/2020

VẬT LÝ 12 - SÓNG CƠ (TIẾP THEO)

VẬT LÝ lớp 12 - SÓNG CƠ (TIẾP THEO)
22/05/2020

Lý 12 | Sóng cơ là gì và những kiến thức về sóng cơ

Ôn Tập Online Lớp 12 | Sóng cơ là gì và những kiến thức về sóng cơ
18/05/2020

Lý 12 | giải đề minh họa đề thi TN THPT môn VẬT LÝ năm 2020 (lần 2)

Vật Lý lớp 12 - giải đề minh họa đề thi TN THPT môn VẬT LÝ năm 2020 (lần 2)
14/05/2020

LÝ 12 | Chiều dài lò xo - thời gian - nén giãn

Ôn Tập Online Lớp 12 | Chiều dài lò xo - thời gian - nén giãn trong Vật Lý 12
07/05/2020

Vật lý 12 |Con lắc lò xo là trường hợp dao động điều hòa

Vật Lý 12: Con lắc lò xo là trường hợp dao động điều hòa
06/05/2020

Vật lý 12 | Mẫu nguyên tử Bo

Hướng dẫn ôn tập vật lý 12 | Mẫu nguyên tử Bo
02/05/2020

Lý 12 | Vật lý hạt nhân

Ôn Tập Online Lớp 12 | Nắm vững kiến thức về Vật Lý Hạt Nhân
17/04/2020

Vật lý 12 | Lượng tử ánh sáng

Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập Vật lý 12 Lượng tử ánh sáng
14/04/2020

VẬT LÝ 12 | ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI TN THPT NĂM 2020

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI TN THPT NĂM 2020 - MÔN VẬT LÝ
08/04/2020

Vật lý 12: Sóng ánh sáng

Năm 1817, Thomas Young đề xuất rằng sóng ánh sáng là sóng ngang, chứ không phải sóng dọc. Chúng dao động vuông góc với hướng truyền, chứ không theo hướng truyền, như đối với sóng âm
  • 1