20/02/2020

Nội dung ôn tập vật lý

Rút kinh nghiệm từ kì thi THPTQG năm 2018 và 2019, để có thể đạt điểm cao trong kì thi năm 2019, học sinh cần có phương pháp học tập và cách làm bài hợp lý.