14/04/2019

Thông báo về các chính sách học bổng năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, chủ trương của trường THPT Vĩnh Viễn dành nhiều suất học bổng có ý nghĩa khuyến khích, tạo điều kiện cho các em có cơ hội phát triển trong môi trường học tập, chương trình giáo dục hiện đại tại trường. Chương trình Học bổng như sau