08/04/2020

Toán 9: Phương trình bậc hai một ẩn

Hướng dẫn giải phương trình bậc hai một ẩn
01/04/2020

Hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn

Hệ 2 phương trình bậc nhất 2 ẩn - TS.Phạm Hồng Danh, GV trường THPT Vĩnh Viễn Tp.HCM
01/04/2020

Toán 9: Vẽ Đồ Thị Hàm Số

Đồ thị của hàm số f trong toán học là tập hợp tất cả các cặp có thứ tự (x, f(x)). Nếu đầu vào x là một cặp có thứ tự các số thực (x1, x2) thì đồ thị của hàm số f là tập hợp tất cả các bộ ba có thứ tự (x1, x2, f(x1, x2)), và đối với một hàm liên tục thì đó là một mặt.
01/04/2020

Ôn tập chương III hình học lớp 9: GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Có thể nói, chương Góc với đường tròn là một chương có lượng lý thuyết và bài tập rất trọng tâm, có tầm ảnh hưởng quan trọng đến kì thi chuyển cấp, các kiến thức về góc chắn cung, về tứ giác nội tiếp để chứng minh bài toán, hay quỹ tích tập hợp điểm tạo nên một đường tròn, đường thẳng...
30/03/2020

TOÁN LỚP 9 - GIẢI TOÁN BẰNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH

TOÁN LỚP 9 - GIẢI TOÁN BẰNG HỆ PHƯƠNG TRÌNH
30/03/2020

TOÁN LỚP 9 - LUYỆN TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP

TOÁN LỚP 9 - LUYỆN TẬP TỨ GIÁC NỘI TIẾP
11/01/2020

Đề thi tuyển sinh toán 10 năm học 2012 - 2013

Đề thi và lời giải đề tuyển sinh toán 10 năm học 2012 - 2013
11/01/2020

Đề thi tuyển sinh toán 10 năm học 2013 - 2014

Đề thi và lời giải đề tuyển sinh toán 10 năm học 2013 - 2014
11/01/2020

Đề thi tuyển sinh toán 10 năm học 2014 - 2015

Đề thi và lời giải đề tuyển sinh toán 10 năm học 2014 - 2015
11/01/2020

Đề thi tuyển sinh toán 10 năm học 2016 - 2017

Đề thi và lời giải đề tuyển sinh toán 10 năm học 2016 - 2017