22/05/2020

Sinh 12 | Ôn tập về Hệ sinh thái và trao đổi chất trong quần xã

Ôn Tập Online Lớp 12 | Ôn tập về Hệ sinh thái và trao đổi chất trong quần xã
03/05/2020

Sinh 12 | Di truyền ở người

Những điều cần nắm về Di Truyền Ở Người
26/04/2020

Sinh12 | Hệ sinh thái và trao đổi chất trong quần xã sinh vật

Ôn Tập Online Lớp 12 | Hệ sinh thái và trao đổi chất trong quần xã sinh vật
13/04/2020

Sinh 12 | Quần thể tự thụ phấn

Lớp 12 | Làm thế nào để phân biệt Quần thể tự thụ phấn
02/04/2020

Sinh học 12:Quần thể ngẫu phối

Quần thể ngẫu phối là các cá thể giao phối tự do và ngẫu nhiên cho nên chúng có các đặc điểm là đa dạng kiểu gen và kiểu hình, các kiểu gen không ổn định qua từng thế hệ
20/02/2020

Những kiến thức cốt lõi môi sinh học

Cũng như những môn thi khác, thí sinh không nên ôn, học tủ mà cần nắm toàn diện. tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là học dàn trải mà cần nắm chắc những kiến thức cốt lõi mà bất cứ kỳ thi nào cũng sử dụng đến.