20/02/2020

Những kiến thức cốt lõi môi sinh học

Cũng như những môn thi khác, thí sinh không nên ôn, học tủ mà cần nắm toàn diện. tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là học dàn trải mà cần nắm chắc những kiến thức cốt lõi mà bất cứ kỳ thi nào cũng sử dụng đến.