Năm học 2023-2024

15/12/2023

Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

Năm học 2023-2024

1. Cơ sở vật chất:

- 14 phòng học đạt chuẩn phòng học có trang bị đầy đủ tiện nghi, phương tiện dạy và học (máy lạnh mỗi phòng, ti vi, thiết bị dạy học,…)

- 1 phòng thực hành thí nghiệm, 1 phòng thiết bị, 1 thư viện, 1 phòng Ban Giám Hiệu, 1 phòng Đoàn thanh niên, 1 văn phòng, 1 phòng giáo viên

- 4 phòng bán trú nam, 2 phòng nội trú nam, 2 phòng bán trú nữ, 2 phòng nội trú nữ

- 1 nhà ăn, 1 sân bóng đá mini, 1 sân bóng chuyền, 1 sân bóng rỗ, 3 phòng bóng bàn, có 6 bàn, 2 sân học thể dục

Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn, năm học 2023 - 2024

👉 Xem file PDF đính kèm

2. Đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên là 44 Trong đó:

- Quản lý: 2 nam (1 Tiến sĩ, 1 Thạc sĩ)

- Giáo viên: 31 (Nam 14; Nữ: 17)

- Tiến sĩ: 1 (nữ)

- Thạc sĩ: 9 (5 nam; 4 nữ)

- Cử nhân: 21 (10 nam; 11 nữ)

- Nhân viên: 11 (cử nhân 4)

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân vên của Trường trung học phổ thông Vĩnh Viễn, năm học 2023 - 2024

👉 Xem file PDF đính kèm

  • (Có 1 bình chọn)

PHỤ TRÁCH TUYỂN SINH

☎ Cô Loan: 0903 999 610

☎ Cô Sương: 0983 194 920