09/05/2021

Bốn dạng bài ngữ pháp trong đề tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT

Với từng dạng bài cụ thể, cô Trần Hồng Hạnh, giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội, đưa ra các bước giúp học sinh làm tốt môn tiếng Anh.
03/05/2021

giải đề thi TN THPT 2019 - MÔN VẬT LÝ

Hướng dẫn giải đề thi TN thpt 2019 - MÔN VẬT LÝ
03/05/2021

GIẢI ĐỀ THI TN THPT 2020 - MÔN VẬT LÝ

Hướng dẫn chi tiết cách giải đề thi tốt nghiệp THPT 2020 môn vật lý
09/04/2021

GIẢI ĐỀ THI TN THPT NĂM 2017 - MÔN LÝ

Hướng dẫn GIẢI ĐỀ THI TN THPT NĂM 2017 - MÔN LÝ
09/04/2021

Giải đề minh họa kỳ thi TNTHPT bộ môn Hóa học năm 2021 của Bộ GDĐT

Hướng dẫn giải đề minh họa kỳ thi TNTHPT bộ môn Hóa học năm 2021 của Bộ GDĐT
09/04/2021

ĐỀ MH ĐỀ THI TN THPT 2021 - MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

HƯỚNG DẪN GIẢN ĐỀ MH ĐỀ THI TN THPT 2021 - MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
06/04/2021

ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI TN THPT 2021 - MÔN SỬ

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MH ĐỀ THI TN THPT 2021 - MÔN SỬ
06/04/2021

ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI TN THPT 2021 - MÔN ĐỊA

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MH ĐỀ THI TN THPT 2021 - MÔN ĐỊA
04/04/2021

Hướng dẫn chi tiết 20 câu cuối (31-50) ĐỀ MH ĐỀ THI THPT 2021 MÔN TOÁN

Hướng dẫn chi tiết 20 câu cuối (31-50) ĐỀ MH ĐỀ THI THPT 2021 MÔN TOÁN
04/04/2021

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021 - MÔN LÝ

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT 2021 - MÔN LÝ