Sinh 12 | GIẢM PHÂN VÀ ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ

01/08/2020
  • (Có 1 bình chọn)

Đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2022 của Bộ GD-ĐT và gợi ý giải
HƯỚNG DẪN ĐỀ THI MINH HỌA ĐỀ TỐT NGHIỆP THPT 2021 MÔN SINH HỌC
Sinh học 12 | Tạo giống lai bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI MÔN SINH HỌC THPT NĂM 2020 - MÃ ĐỀ 201
Ôn tập Sinh 12 - QUẦN XÃ