Tài liệu học môn Giải Tích 1 và môn Đại Số Tuyến Tính

12/09/2019

tai-lieu-hoc-mon-giai-tich-1-va-mon-dai-so-tuyen-tinh

1) Môn Giải tích 1

Tài liệu học tâp chính:  Calculus, Early Transcendentals (Tác giả: Jame Stewart) như trong đề cương môn học

Tài liệu tham khảo tiếng Việt: Giải tích toán học hàm số một biến. (Tác giả: Đinh Thế Lục, Phạm Huy Điển, Tạ Duy Phượng)

Tải tại đây

2) Môn Đại số tuyến tính

Tài liệu học tập chính:  Linear Algebra and its application (xem đề cương môn học)

Tài liệu tham khảo tiếng Việt: Đại số tuyến tính - Tác giả: Đậu Thế Cấp

Tải tại đây

Nguồn: Tổng hợp

  • (Có 1 bình chọn)